Make your own free website on Tripod.com
 

Segala puji bagi Allah, yang dengan nikmat-Nya, perkara-perkara yang baik dapat dilaksanakan, yang memberikan petunjuk kepada kita semua.
Kita tidak akan mendapatkan petunjuk ke jalan yan lurus kalau Allah tidak memberikan petunjuk itu kepada kita. Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan, pimpinan, teladan dan kekasih kita, Muhammad saw serta kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan kepada mereka yang mengikutinya dengan baik hingga Hari Kiamat kelak.

Alhamdulillah, kali ini MISG (Malaysian Islamic Study Group) bersama ISNET (Islamic Network) bergabung tenaga mengadakan MUKTAMAR SENAWI ke 23 di Jefferson City, Missouri MO USA daripada 26 - 30 Disember 1998.

Selari dengan itu, program Simposium Wanita akan diadakan pada 28 Disember 1998 di tempat yang sama; Jefferson City, Missouri MO USA.

Penceramah undangan pada kali ini ialah Ukhtie Ummu Iman dari Malaysia dan juga Ukhtie Arifiani Rastim, Penggerak MISG.

Di samping itu, simposium pada kali ini ini, menjemput pihak muslimin  untuk menyertai pihak muslimat di dalam satu slot ceramah pada permulaan simposium ini.
 

Muslimin dan muslimat semua dijemput menghadiri ke program ini dan pendaftaran boleh dibuat secara online  .

Sebarang kemusykilan, muslimin dan muslimat boleh hubungi:
MISG Secretariat,
733 Hawkeye Dr.
Iowa City,
IA 52246 - 2627.

Phone / Fax : (319) 353-4962

email       : wnwan@blue.weeg.uiowa.edu
                (Wan Ahmad Wan Sulaiman)