Make your own free website on Tripod.com


Malaysia Islamic Study Group

SUMMER TRAINING CAMP 2000

Indonesian Muslim Student Association
MISG

"Ke Arah Pembentukan Muslim yang Serba Boleh"

IMSA

BORANG PENDAFTARAN ONLINE

Nama: 
Alamat: 
Bandar:  Negeri  Zip 
Telefon: 
Email: 

Jenis
Pendaftaran
* Pendaftaran untuk keluarga adalah termasuk semua ahli keluarga, suami isteri dan anak-anak.
 

Jumlah Yuran:

Allergy/Alahan:
Lain-lain perkara
atau komen
 

Yuran pendaftaran mesti dijelaskan selewat-lewatnya pada hari pertama STC'00
Cek hendaklah ditulis atas nama MISG dan hantarkan secara pos kepada
Bendahari MISG di alamat berikut:
Zaffarin Hj Zanal (Bendahari MISG)
9622-D Vinca Circle
Charlotte, NC 28213
Phone: (704) 503-3211
(704) 548-8654
Tarikh tutup pendaftaran online adalah pada 06/24/2000
bagi yang bukan AJK dan 06/28/00 bagi AJK.

SENARAI SEMAK PENDAFTARAN